• درب اصلی دانشگاه
  • ساختمان قائم مقام فراهانی
  • ساختمان شهید زین الدین
  • نمایشگاه فناوری های پیشرفته
  • مجموعه کتابخانه آقاضیاءالدین عراقی
  • مجموعه کارگاه های ساختمان امیر کبیر( دانشکده مکانیک)
  • آیین دانش آموختگی
اولین دوره کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه دانشگاه های منطقه 4 کشور در دانشگاه صنعتی برگزار شد. اولین دوره کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت ویژه دانشگاه های منطقه...
29 دی 1395