logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

طراحی و تولید خارن برق فشار قوی

نخستین خازن هاي فشارقوي طراحی و تولید شده در کشور توسط دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک روز 14مراد99 رونمایی شد. دو خازن فشارقوي 100 و 200 نانوفارادي با استفاده از تکنولوژي عايقهاي خشک و رزيني توسط آقای دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک برای نخستین بار در کشور طراحي و ساخته شد.

ادامه مطلب ...

 ElectronicLogo01