logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دکتر صفری پژوهشگر برتر فنی مهندسی استاندکتر صفری پژوهشگر برتر فنی مهندسی استان

در آیین معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر هفته پژوهش استان مرکزی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک در حوزه فنی و مهندسی توانست عنوان برتر را به خود اختصاص دهد.

ادامه مطالب ...

Mech04

طراحی و ساخت پروتز کمک حرکتی زانو

"پروتز کمک حرکتی زانو " ویژه معلولان با هدایت دکترمحمد گهری عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک توسط دانشجویان ابوالفضل رستمی همچنین در مدل تکمیلی " پروتز پای مصنوعی غیرفعال" جهت ساخت باپرینت سه بعدی توسط احسان قلعه نویی جهت همکاری با بنیاد خیریه رعد مهربانی صورت پذیرفت که مراحل صنعتی شدن این پروتز در حال انجام است.

ادامه مطالب ...

 Mech04