logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون1400-1401

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک از سال 1385 به عنوان زیر مجموعه ای از دانشگاه علم و صنعت فعالیت خود را آغاز نمود. در این گروه در حال حاضر 16 عضو هیات علمی تمام وقت با سوابق علمی و اجرایی ارزنده مشغول به فعالیت می باشند.

 در حال حاضر گروه برق در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان در رشته مهندسی برق - قدرت در دو گرایش "الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي"و گرایش"سيستم هاي قدرت" در حال تحصیل می باشند.

همچنین دانشجویان در مقطع کارشناسی با عنوان رشته مهندسی برق وارد دانشگاه شده و می توانند در چهار گرایش کنترل، مخابرات ، الکترونیک و قدرت به تحصیل بپردازد.

در حال حاضر با توجه به امکانات آزمایشگاهی قابل قبول و همچنین اعضای هیئت علمی با تجربه، این گروه در حال راه اندازی گرایش ها و رشته های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

آزمایشگاه های آموزشی

 1. آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 2. آزمایشگاه الکترونیک و مدار
 3. آزمایشگاه سیستم های دیجیتال
 4. آزمایشگاه نرم افزارهای مهندسی برق
 5. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 6. آزمایشگاه عایق و فشار قوی
 7. آزمایشگاه کنترل خطی و دیجیتال
 8. آزمایشگاه کنترل صنعتی
 9. آزمایشگاه مخابرات دیجیتال و آنالوگ
 10. آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال
 11. کارگاه برق

 

آزمایشگاه های پژوهشی

 1. آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند سیگنال و علوم شناختی
 2. آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین الکتریکی و درایو (در حال راه اندازی)
 3. آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی سیستم ها (در حال راه اندازی)
 4. آزمایشگاه تحقیقاتی عایق و فشار قوی (در حال راه اندازی)
 5. آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل دیجیتال (در حال راه اندازی)
 6. آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات دیجیتال پیشرفته (در حال راه اندازی)