logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 

کانون خیریه صبح امید دانشگاه صنعتی اراک به همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی همچون سنوات گذشته و در راستای ترویج حسنه خیرات و صالحات اقدام به برپایی جشنواره خیریه دانشجویی بهاره نمود.در این مراسم جمعی از دانشجویان با پخت غذا و فروش آن عایدات این مراسم را جهت هدیه به سرای سالمندان ابراهیم آباد جمع آوری و در اختیار کانون خیریه صبح امید قرار دادند.

شایان ذکر است خیریه صبح امید در اواخر سال گذشته نیز اقدام به برپایی  بازارچه محصولات تولیدی معلوان بهزیستی و فروش آنها درسطح دانشگاه نموده بود.

{Arakut} {Gallery}

{Arakut} {Gallery}

{Arakut} {Gallery}