logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اخبار دانشگاه مشاهده همه خبرها

آزمايشگاه ماشينهای الکتريکی

dsc00133dsc00134

در اين آزمايشگاه دانشجويان ماشينهای DC را در حالتهای ژنراتوری و موتوری در اتصالا ت مختلف می بندند. سپس ماشينهای جريان متناوب سنکرون و آسنکرون و موتورهای تکفاز را مورد آزمايش قرار می دهند.

ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز از ديگر آزمايشهای قابل انجام در اين آزمايشگاه می باشد.

dsc00136dsc00320