logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام و تسهیلات دانشجویی می رساند؛ سامانه ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir در نیمسال اول سال تحصیلی 14000-99 از تاریخ 12/08/99 فعال خواهد شد و دانشجویان متقاضی وام تا تاریخ 24/08/98 مهلت دارند مطابق فرآیند صفحه بعد (با توجه به وضعیت دانشجو در هر یک از بخش های چهارگانه) با مراجعه به پورتال دانشجویی نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند. قابل ذکر است به درخواست هایی که در موعد مقرر در پورتال ثبت نگردیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه: دانشجویانی که به هر علت در ترم جاری وضعیت آموزشی نامشخصی دارند (تعلیق آموزشی، قصد انصراف، انتقال، مهمان، تغییر دوره از روزانه به نوبت دوم وبالعکس، تغییر رشته و...) مجاز به درخواست هیچگونه وامی نخواهند بود. در غیر اینصورت عواقب بروز مشکل به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

اداره رفاه وخدمات دانشجویی 12/08/99

فرآیند درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در دانشگاه صنعتی اراک

بخش

وضعیت دانشجو

پرونده

سند تعهد

فرآیند

اول

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

وام گرفته اند

دارد

دارد

1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/

2. ورود به سامانه پورتال فاز 2

3. درج کدملی با خط تیره به عنوان کاربری و کلمه عبور

4. ورود به بخش درخواست وام

5. انتخاب وام (بجز وام شهریه، تحصیلی وتغذیه ثبت سایر وامها مستلزم ارائه فرم ومستندات است.)

6. مطالعه قوانین و مقررات

7. ثبت درخواست

8. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرمها و اخذ فرم مربوط به وام درخواستی

9. تکمیل فرم وضمیمه نمودن مستندات که ذیل فرم مربوط به هر وام قید گردیده است

10. ارائه فرم و مستندات وام به مسئول دانشجویی وفرهنگی دانشکده مربوطه

دوم

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 تشکیل پرونده داده اند ولی وام نگرفته اند

دارد

ندارد

1. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرمها، اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی وفرم پیشنویس سند تعهد محضری

2. ارائه سند تعهد محضری وفرم تکمیل شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم(قید شده در ذیل فرم مشخصات فردی)  به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده  مربوطه

3. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.

سوم

دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 تشکیل پرونده نداده

 و وام نگرفته اند

ندارد

ندارد

1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/ (با استفاده از مرورگر ( Intertet Explorer

2. انتخاب گزینه تشکیل پرونده

3. ثبت کدملی و کلیک بر روی گزینه جستجو

4. پس از اطمینان از عدم تشکیل پرونده در سیستم صندوق رفاه ، تکمیل فرم 

5. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرمها،  اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی و فرم پیشنویس سند تعهد محضری

6. ارائه سند تعهد محضری  وفرم تکمیل شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم(قید شده در ذیل فرم مشخصات فردی) به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده مربوطه

7. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.

چهارم

دانشجویانی که در تحصیلات قبلی وام گرفته اند و در تحصیلات فعلی خود

 تشکیل پرونده نداده

 و وام نگرفته اند

ندارد

ندارد

1. مراجعه به سایت http://bp.swf.ir/ (با استفاده از مرورگر ( Intertet Explorer

2. انتخاب گزینه تشکیل پرونده

3. ثبت کدملی و کلیک بر روی گزینه جستجو

4. مشاهده اطلاعات مربوط به تحصیلات قبلی، انتخاب گزینه ایجاد مقطع تحصیلی جدید

5. تکمیل فرم تحصیلات جدید

6. مراجعه به سایت امور دانشجویی به آدرس http://araku.ac.ir/web/stu فرمها،  اخذ فرم مشخصات فردی متناسب با مقطع تحصیلی و فرم پیشنویس سند تعهد محضری

7. ارائه سند تعهد محضری  وفرم تکمیل شده مشخصات فردی به همراه مدارک لازم (قید شده در ذیل فرم مشخصات فردی) به مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشکده مربوطه

8. ادامه فرآیند مانند بخش اول می باشد.

  فرم وام ضروری      دانلود فرم رويداد موارد خاص در وام ضروري 990817.pdf

( دانشجو‌ياني كه  بر‌اي او‌لين بار متقا‌ضي وام مي باشند ارائه تعهد محضر‌ي ، یک قطعه عکس، کپی  شناسنامه و كار‌ت ملي و شماره حساب بانک تجارت به نام دانشجو  الزا‌مي مي باشد ). لازم به ذکر است با توجه به بیماری ویروس کرونا از تحویل مدارک بصورت حضوری معذور می باشیم لذا خواهشمند است فقط از طریق پست ارسال شود.

آدرس : اراک – خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک – کدپستی: 3818146763 صندوق پستی: 381351177  اداره رفاه دانشجویی سرکارخانم میرشفیعی

 

جهت اطلاع از اخبار و اطلاعیه های دانشگاه در کانال مجازی دانشگاه به آدرس (arakutofficial@)  عضو شوید.