logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

1- درخواست حذف ترم انحصارا از طریق فرم درخواست طرح در شورا امکان پذیر می باشد و کسانی که طی روزهای این هفته از گزینه حذف دروس اضطراری درخواست حذف ترم داده اند و یا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای هرگونه حذفی باید درخواست خود را تجدید کرده و از طریق درخواست طرح موضوع در شورا اقدام نمایند. »

2- فرم حذف اضطراری تک درس مجدد در سامانه ERP بارگذاری شد دانشجویان فقط برای حذف اضطراری یک درس تئوری می توانند از این فرم استفاده کنند و تا تاریخ 2 دی ماه مهلت انجام این حذف وجود دارد» 

« با درخواست حذف ترم نیمسال اول 99 دانشجویان ذیل در شورای آموزشی مخالفت شد: 

 محمد رضا امیدی  971601008  مهدی رحمتی  971018048  حسین قهرمانی 981001135  امیر مهدی فرجی 971018093   محمد علی نعمتی 971015037 -  محمد شجاعی 971018067  محمد اسدی 971018006 »