logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

فرمهای برگزاری دفاع ویژه دانشجویان ارشد1400

فایل های مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد جهت برگزاری جلسه دفاع در نیمسال اول 1400-1401

1-فرم درخواست دفاع از پايان نامه- F8.docx

2-تحويل پايان نامه به هيات داوران قبل از دفاع-F9.d

3-ارزيابي دفاع.doc    *

4-صورتجلسه ارزيابي دفاع.docx

5-اظهار نظر نماينده تحصيلات تکميلي.docx

6-ارزيابي مدير تحصيلات تکميلي.docx

7-رسيد شماره حساب.docx

8-فرم دفاع مجازي.docx

* شایان ذکر است از فرم شماره 3(ارزیابی دفاع) می بایست به ازای هر فرد از اساتید راهنما، مشاوره ، داور داخلی و داورخارجی یک برگ تنظیم گردد.

دانشجویان ارجمند پس از تکمیل کلیه فرم ها در قالب فایل word به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل  نمایند.