logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

اطلاعیه ثبت نام با تاخیر و شروع کلاس های دانشجویان کارشناسی 97

با اطلاع دانشجویان کارشناسی جدید الورد که موفق به ثبت نام نشده یا دارای نقص مدرک می باشند می رساند ثبت نام غیر حضوری (اینترنتی) با تاخیر در روز سه شنبه مورخ 97/7/3 و ثبت نام حضوری با تاخیر در روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 از ساعت 8 الی 15 صورت می پذیرد.

دانشجویانی که برای ثبت نام حضوری شرکت می کنند لازم است قبل از حضور حتما ثبت نام غیر حضوری را تکمیل کرده باشند.

شروع کلاس ها برای دانشجویان کارشناسی جدیدالورود از روز شنبه مورخ 97/7/7 می باشد. همچنین دانشجویان می توانند برنامه درسی خود را در همین روز در سامانه دانشگاهی دانشگاه صنعتی اراک مشاهده نمایند