logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر دانشگاه می رساند، اداره کل امور دانشجویان شاهدوایثارگر وزارت بهداشت در نظر دارد سومین جشنواره آموزشی و تحصیلی جایزه ملی ایثار را در سال ۱۳۹۷ برگزار نماید. از تمامی دانشجویان محترم شاهدوایثارگر واجدشرایط درخواست می گردد جهت ثبت نام در این جشنواره دستورالعمل مربوطه را در ذیل همین صفحه دانلود و مطالعه نموده و با ارائه مدارک و مستندات مربوطه حداکثر تا تاریخ ۹۷/۱۰/۱۵ به دبیرخانه مناطق ده گانه ارسال فرمایید.

دانلود