logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان رشته ی مهندسی عمران

 با توجه به تغییرات صورت گرفته برای تعدادی از دروس، به ترتیب لیست گروه های درسی حذفی و جایگزین اعلام میگردد. لذا از دانشجویان تقاضا میشود نسبت به اخذ این دروس با گروه های جایگزین اقدام نمایند .

گروه مهندسی نقشه برداری

omran211197