logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

*دانشجویان گرامی همراه داشتن تلفن اکیدا ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بعنوان تخلف امتحانی ثبت و به کمیته انضباطی گزارش می گردد.

حذف پزشکی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که درخواست حذف پزشکی امتحان پایان ترم درسی را دارندمی رساند برای پذیرش درخواست مذکور توجه موارد ذیل الزامی است.

***

الف: فقط مواردی که منجر به بستری می گردد قابل طرح در شورا می باشد.

***

ب: برای بررسی گواهی بستری موارد ذیل باید از طرف دانشجو تحویل گردد.

  • اصل خلاصه پرونده بستری در بیمارستان ( بیش از دو روز)
  • گواهی پزشک متخصص که تاریخ استعلاجی را تایید کرده باشد.
  • آزمایش، سونوگرافی، سی تی اسکن ودیگر موارد تشخیصی حتما پیوست باشد.

پ: جهت رفاه حال دانشجویان نیازی به مراجعه به پزشک معتمد دانشگاه نیست و آموزش خود راسا اقدام می نماید.

 

اداره آموزش 98/3/12