logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

روز شنبه مورخ 7تیرماه 1399 جناب آصفری و هیات همراه در معیت ریاست دانشگاه دکتر آشتیانی از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه بازدید بعمل آوردند و با آخرین دستاوردهای دانشگاهی اساتید از نزدیک آشنا شدند.

 


در این بازدید یک ساعته جناب آصفری خواستار معرفی بهتر این دستاوردها به جامعه هدف شد و با مهم خواندن نقش دانشگاه صنعتی اراک در تحقق اهداف استان، اعلام حمایت از همه این دستاوردها نمودند.
وی اضافه نمودند؛ صنایع، سازمانها و ادارات می بایست از این دستاوردها حمایت لازم را بعمل آورند تا علاوه بر رفع مشکلات استان، شیرینی این دستاوردها را همگان درک نمایند.