logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

این کتاب به همت دکتر فربد ستوده عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق تالیف شده است. کتاب فوق ما حصل چند سال تدریس در دروس سیستم های کنترل خطی و کنترل اتوماتیک  توسط مولف کتاب می باشد.  روش‌هایی که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند روش‌های پایه‌ای و اساسی مهندسی کنترل هستند و پیش‌نیاز مهم سایر درس‌های رشته مهندسی کنترل محسوب می‌شوند. بخش مهمی از کاربردهای صنعتی تئوری سیستم‌های کنترل، دقیقاً ریشه در مباحث درس سیستم‌های کنترل خطی دارد و از این نظر، فهم دقیق و کامل این روش‌ها در برقراری ارتباط با سیستم‌های کنترل صنعتی، بیشترین نقش را دارد.

این کتاب هم اکنون بعنوان مرجع اصلی درس سیستم کنترل خطی در کلیه دانشکده های دانشگاه  فنی حرفه ای سراسر کشور تدریس می شود.