logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دستگاه تست سيستم زمين در پستهاي فشارقوي توسط آقای دکتر اسعد شمشادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق مذکور با هدف بررسي و تست وضعيت و استخراج مقدار امپدانس شبکه زمين پستهاي فشارقوي طراحي و در حال اتمام مراحل ساخت و تست مي باشد.

دستگاه مذکور بعنوان يک نوآوري تکنولوژيکي جهت پايش وضعيت شبکه زمين همچنین بررسي صحت و سلامت آن در کليه شرکتهاي برق منطقه اي و کارخانجاتي که داراي پستهاي برق اختصاصي مي باشند قابليت استفاده دارد.

اين دستگاه بدون نياز به کمک کاربر، اقدام به انجام تست و استخراج نتايج مي نمايد.

در بازدید جناب آقای آصفری نماینده منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در تاریخ هفتم تیرماه 1399این دستگاه راه اندازی و تست شد .شایان ذکر است پروژه طراحي و ساخت دستگاه تست سيستم زمين در پستهاي فشارقوی به سفارش برق منطقه ای هرمزگان و در قالب قرارداد صنعتی عملیاتی و اجرا شده  است

دکتر شمشادی با بیان این موضوع که این دستگاه در راستای رفع نیاز داخلی و افزایش ضریب بهره وری مراکز توزیع منطقه ای نیرو همچنین تحقق اقتصاد دانش بنیان براساس وظایف ابلاغی در گام دوم انقلاب طراحی و ساخته شده است.

آصفری نماینده مجلس با اعلان خرسندی از اتفاقات رخداده در دانشگاه صنعتی اراک، تاکید نمودند که برای تحقق جهش تولید باید دیگر دستگاه ها و سازمانها درجهت پیاده سازی بیانیه گام دوم انقلاب ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلله)، در کنار مراکز علمی و دانشگاهی حضور یابند و با حمایتهای خود از این نتایج بهره ببرند.

ایشان با تاکید بر نیاز کشور به بهره وری بیشتر اضافه نمودند؛ بجاست مراکز تولید، تأمین و توزیع نیرو مستقر در منطقه باختر و استانمرکزی نیز از این ظرفیت سود ببرند و خواستار حمایتهای برق منطقه ای باختر و شرکت توزیع از این نوع پروژه ها  شدند.