logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

بازدید مسئول اداره روابط عمومی دانشگاه صنعتی اراک از نشریه نسل ما به مناسبت هفته خبرنگار

در نشست گرامی داشت هفنه خبرنگار توسط مسئول اداره روابط عمومی دانشگاه از دفتر نشریه و خبرگزاری نسل ما در اراک  وفائی نژاد بر لزوم ارتباط دوسویه و اعتقاد راسخ دانشگاه در حوزه ارتباط با صنعت تاکید نمود.

ایشان در نشست 17مرداد1399در دفتر نسل ما، با اشاره نمونه های بومی و اجرا شده در استان همچنین دیگر استانها اضافه نمودند؛  نتیجه اعتماد به بدنه علمی و پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک را میتوان در تبلور شرکت ماشین سازی اراک و محصولات شرکت کمباین سازی اراک به وضوح دید .

وی تاکید کرد:صنایع  باید اعتقاد راسخ داشته باشند که دانشگاه درمان مشکلات صنعت است و درصورتی که به آن ایمان داشته باشند با همراهی و هم اندیشی می توان از مشکلات ، فرصت ساخت و اکنون بواسطه وجود فشارهای خارجی و داخلی بهترین زمان برای بهره برداری از این ظرفیت بومی است.

ایشان اضافه نمود؛ دانشگاه صنعتی اراک برای بیماری های صنایع نسخه های تخصصی و بروز شده داردکه تنها با عارضه یابی از صنایع و تعریف صورت مسئله درست می توان هر نسخه را برای هر صنعت بروزرسانی و منطبق بر نیاز آنها ارائه داد، در ادامه با بیان این مطلب که صنعت و دانشگاه دوبرادر دوقلو هستند که دست تقدیر بین آنان فاصله انداخته است، بر احیای این ارتباط بصورت عملیاتی تاکید نمود و راهکار ابتدایی آنرا تجمیع مراکز آزمایشگاهی صنایع استان با محوریت دانشگاه صنعتی اراک و استفاده از ظرفیتهای خاموش این سرمایه ارزشمند در راستای تحقق شعار سال و بیانیه گام دوم انقلاب دانستند.

وفائی نژاد با اشاره به این موضوع که دانشگاه صنعتی در استان مرکزی در مشتاقی و مهجوری  بسر می برد و همین امر سبب شده که بیش از ۷۰درصد دانش آموختگان دانشگاه صنعتی اراک غیربومی می باشند و این نشان از عدم معرفی دانشگاه صنعتی توسط مراکز مشاوره و هدایت تحصیلی استان به دانش آموزان استان حکایت می کند و بیشتر دانشجویان دانشگاه صنعتی از 3 استان قم، اصفهان و تهران می باشند که سبب شده است خروجی های ارزشمند دانشگاه صنعتی در دیگر استانها مشغول بکار شوند.

ایشان با بیان این موضوع که در استان مرکزی بیش از سه هزار واحد صنعتی وجود دارد ولی اغلب نیروهای متخصص آنها از دیگر استانهای مجاور تامین می گردد آنرا نتیجه عدم  شناسایی و هدایت نخبگان دانش آموزی برشمرد و بر لزوم همکاری آموزش و پرورش در هدایت آنها با  مشاورهای تحصیلی تاکید کردند و خواستار توجه ویژه به جایگاه دانشگاه های استان، خصوصا دانشگاه صنعتی اراک شدند تا از خروج این سرمایه عظیم انسانی جلوگیری گردد.

وی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی تنها دانشگاه منطبق با سند آمایش سرزمین است که توانسته  و مکمل زنجیره ارزش پایتخت صنعت کشور در حوزه های مورد نیاز استان مرکزی و استانهای مجاور باشد که این نشان از ماموریت گرایی این دانشگاه  و تعهد در اجرای برنامه استراتژیک استان و سیاستهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد.