logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

فرمهای برگزاری دفاع ویژه دانشجویان ارشد1400

{Arakut} {Gallery}

دانشگاه صنعتی اراک موفق شد در دومین حضور خود در رده بندی بین المللی گرین متریک در بین 10000دانشگاه شرکت کننده با 54 پله صعود نسبت به سال 2020 رتبه 484 را کسب کند.

این در حالی رخ دادکه با کسب رتبه 16 قبل از دانشگاه های مطرح کشور مانند تهران، شریف ، جندی شاپور اهواز، گرگان، نوشیروانی بابل، صنعتی شاهرود، دانشگاه ساری، دانشگاه بابلسر و خوارزمی قرار گرفت.

این موفقیت را به تمامی همکاران ارجمند در دانشگاه صنعتی اراک و مردم شریف استان مرکزی تبریک عرض می نماییم.