logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

هشتمین نشست دبیران شوراي هماهنگي و اتحاديه هاي انجمن‌های علمی دانشجويي دانشگاه های سراسر کشور در استان بوشهر و دانشگاه خلیج فارس با حضور 50 نفر از دبیران دانشگاه های سراسر کشور در تاریخ 26 الی 28 بهمن ماه 94 برگزار گردید.

آقای ولید محیل زادهدبير شوراي هماهنگي انجمن هاي علمي دانشگاهبه نمایندگی دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک در این نشست شرکت نمودند و در هشتمين نشست دبيران شوراي هماهنگي و اتحاديه هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه هاي سراسر کشور بعنواندبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه های منطقه 4 برگزیده شدند.

پس از برگزاری جلسات مستمر و رای گیری در این جلسات مقرر گردید شورای دبیران هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه ها به صورت منطقه ای تشکیل شود. در ادامه آقای ولید محیل زاده نماینده دانشگاه صنعتی اراک در این جلسات به عنوان دبیر شورای هماهنگی انجمن های علمی دانشگاه های منطقه 4 که شامل استان های قزوین، مرکزی، همدان و قم می باشد، انتخاب شدند.

{Arakut} {Gallery}