logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

میبدی با یاد آوردی دوران انقلاب و روحیه شکل گرفته در آن زمان تا حدی بود که تمامی مخالفان انقلاب اجازه اظهار نظر پیدا نمودند ولی حرکتهای افراطی برخی از گروه ها باعث شکل گیری محدودیت هایی در کشور شد.

وی با اشاره به نقش منافقین و گروهکهای افراطی چون گروه فرقان و استفاده از ابزارهای غیر اخلاقی و انسانی در ایجاد فضایی بسته و بدور از شعارهای شکل گرفته انقلاب، بارز دانستند. 

وی با تاکید بر مبحث گفتگو و بدور از اتهام از همه خواستند با رویکردی اعتدال گرایانه به سمت اخلاق حرکت نمایند.

ایشان از بزرگترین ضررهایی که در دولت نهم و دهم شکل گرفت را حرکت های افراط گرایانه غیر اخلاقی بود و از همگان خواست تا با رویکردی خردورزانه و اخلاقی بدور از تهمت و افترا قدم برداریم.

میبدی با حرکت اخلاقی و قانونمندانه در مباحث ارزش سنجی و نقد انقلاب و رهبران انقلاب بپردازیم .

ایشان با تعریفی از دموکراسی از همگان خواستند با ترویج گفتمان سازی و گفتگو با هدف کشفی با  مشکلات و تهدیدات انقلاب در راستای کم کردن رنج های مردم با نقدسازنده گام برداریم.

وی با اشاره به لزوم شکل گیری رویکرد اخلاقی و گفتمان سازی در جامعه ، آنرا تنها رویکرد قابل دست یافت دانستند.

حجت الاسلام میبدی با تاکید بر دو اصل اخلاق و پرهیز از جانبداری فردی در پاسخ از سوال یکی از دانشجویان، لزوم احترام و پرهیز از تهمت های ناروا به یکدیگر را با توجه به نزدیکی انتخابات بر  حضر داشتند.

وی با توجه به ناخوشایندی احوال از همه عذر خواهی نمودند و قول حضور در نشست دیگری را به دانشجویان دادند.