logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 

 دکتر کامبیز هدایتی عضو گروه علوم پایه دانشگاه با بیان این موضوع که این کتاب براساس نیاز مباحث دانشگاهی در حوزه کاربردی نگاشته  شده است ، اضافه نمودند; کتاب کاربرد الکتروانباشت در رشد نانوساختارها، با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان الکتروانباشت در صنعت،  روشهای تحقیقاتی رشد نانوساختارها به این روش توضیح داده میشود. 

ایشان در ادامه با بیان این موضوع که فصول این کتاب براساس الگوی مورد نیاز یک کاربر تنظیم گردیده است، در فصل اول اصول الکتروشیمیایی لازم جهت پدیده الکتروانباشت ذکر شده است.

 سپس در فصل دوم روشهای تجربی لایه نشانی و انباشت نانوساختارهای متفاوت بیان میشود.

 در ادامه کتاب به بررسی خواص مختلف ساختارهای انباشت شده پرداخته شده است و در فصل سوم روش های مختلف بررسی ساختاری توسط پراش اشعه ایکس بیان گردیده و در فصل چهارم بررسی نانوساختارها با استفاده از میکروسکوپ های الکترونی توضیح داده شده است.

دکتر هدایتی اضافه کردند، در فصل پنجم بررسی خواص سطحی نانولایه ها با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و بررسی خواص فراکتالی این سطوح بیان شده است و در فصل آخر خواص الکتریکی و مغناطیسی نانوساختارها شرح داده شده است.

دکتر هدایتی در پایان با اشاره به اقدامات انجام پذیرفته در حوزه نانو خصوصا در دانشگاه آنرا زمینه ساز فعالیت های نوین با سطح فناوری بالا دانستند و گام بسیار مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان عنوان داشتند.