logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر محمد گهری عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اراک در رونمایی از کتاب "مقدمه ای بر طراحی و بهینه سازی سیستم های تعلیق صندلی خودروهای غیرجاده ای  " با بیان این موضوع که امروزه با توجه به لزوم رعایت استاندارهای سازگار با فیزیولوژیک و آناتومی بدن در دستگاه ها و ماشین آلات ، این کتاب تدوین و تألیف گردیده است.

ایشان با اشاره به این موضوع که ; سیستم تعلیق در خودروهای سنگین غیر جاده ای Off-Road وجود ندارد و بیشترین ارتعاش از طریق سیستم تعلیق صندلی راننده جذب می شود. 

از این رو طراحی سیستم تعلیق صندلی در این گونه خودروها اهمیت زیادی دارد.

وی در ادامه اضافه نمودند، از طرف دیگر طراحی سیستم تعلیق نیازمند آشنایی به مدل های دینامیکی بدن انسان بخصوص مدل های جدید مانند شبکه عصبی مصنوعی است.

عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اراک با بیان این موضوع که در این کتاب ضمن مروری بر مفاهیم ارتعاش و اثر آن بر بدن انسان، انواع مدل های بیودینامیک توضیح داده شده است و طراحی سیستم تعلیق صندلی به صورت غیرفعال و فعال مورد بررسی قرار گرفته است. 

دکتر محمد گهری ادامه دادند، در این زمینه به زبان فارسی و انگلیسی کتاب جامع موجود نبوده و می تواند اين كتاب مورد استفاده دانشجویان، محققان و اساتید فعال در زمینه ارتعاشات و کنترل قرار بگیرد.  

ایشان در توصیف بخشهای این کتاب با اشاره به فصول مندرج هر بخش را به شریح ذیل معرفی نمودند: فصل اول اهمیت موضوع ارتعاش بر بدن رانندگان با ذکر نمونه هایی بیان می گردد. 

در فصل دوم مفاهیم اساسی ارتعاش و اثرات مضر آن بر بدن انسان مورد بررسی قرار می گیرد. در فصل سوم انواع مدل های مورد استفاده در بیومکانیک بدن انسان مانند لمپ، مالتی بادی و اجزاء محدود معرفی می گردد. 

وی با شاره به کاربرد شبکه عصبی در مدل سازی بدن انسان در فصل چهارم  آنرابه عنوان جدیدترین تکنیک مدل سازی بیودینامیکی بدن انسان بیان ذکر کردند.

دکتر گهری به روش های بهینه سازی هوشمند سیستم تعلیق صندلی مانند روش الگوریتم ژنتیک،PSO، الگوریتم جستجوی هارمونی و بهینه سازی با روش شبکه عصبی در فصل پنجم کتاب مطرح منمودند.

ایشان  فصل ششم روش های کنترل فعال سیستم تعلیق مانند کنترل فعال نیرو بیان شده و نتایج مدل سازی آن تشریح و فصل آخر را به کاربرد دمپر مگنتورئولوژیکال در سیستم تعلیق و نتایج حاصل از کاربرد آن به صورت کنترل فعال بیان گشته است را تشریح کردند.

وی درپایان این کتاب را لازمه رسیدن به سطوح استاندارهای نوین صنعت ترابری دانستند و مطالعه آنرا برای هر مهندس طراح لازم دانستند.