logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 ​بازدید دانش آموزان از دانشگاه صنعتی اراک

 بیش از 150 نفر از دانش آموزان مدارس شهر اراک از امکانات و پتانسیل دانشگاه از جمله فضاهای ورزشی، آموزشی و پژوهشی ، کلاس ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه ها و کارگاه های تخصصی در دانشگاه بازدید کردند.

 آشنایی با فضاهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه، از اهداف این بازدید ها است.