logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 برگزاری مسابقه مناظره دانشجوئی

مسابقات مناظره دانشجوئی با مشارکت 32 نفر از دانشجویان در قالب 8 تیم دانشجوئی، اردیبهشت ماه1397 در دانشگاه صنعتی اراک برگزار گردید.

قرنهاست که مناظره و گفت وگو روشی فراگیر برای طرح، نقد و بررسی مسائل و نظریه هاست. دانشمندان، عالمان، سیاستمداران و دانشگاهیان برای بیان نظریات خود و بسط و گسترش و اصلاح آن به تقویت گفت وگو و بحث اهتمام ورزیده اند. مناظره و جدال احسن در دین اسلام همچون دیگر ادیان آسمانی، جنبه‌ای حیاتی از دین و وسیله ای کارآمد در ابطال و رفع شبهاتی است که صاحبان مذاهب و اندیشه‌های انحرافی ایجاد می‌کنند.

 برگزاری مسابقات مناظره در بین دانشجویان نیز از جمله تمهیدات جامعه‌ی دانشگاهی برای ارتقاء فرهنگ گفت وگو و بسط و گسترش بحث علمی است. برگزاری مسابقات قهرمانی مناظره در دنیا اشکال استاندارد گوناگونی دارد که از جمله ی آنها می توان به (مدارس جهانی، شیوه‌ی پوپری، پارلمانی و…) اشاره کرد.

این دوره از مسابقات با هدف رشد و شکوفایی فرهنگ گفت وگو، زمینه سازی برای شکل گیری تفکر خلاق و نقاد در میان دانشجویان، ایجاد انگیزه در جامعه جهت گرایش به ارتقاء دانش و آگاهی، آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب، قابل پذیرش و اثربخش وتمرین و تقویت فعالیتهای گروهی منسجم و هدفمند میان دانشجویان برگزار گردید.1

2