logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اراک گفت: فاینانس دست شرکت های استان مرکزی را از پروژه های بزرگ خالی کرده است . 

دکتر محمد گهری با اشاره به فعالیت های گسترده اداره ارتباط با صنعت و مرکز تحقیقات و پژوهش های صنایع بیان کرد: دانشگاه در حال حاضر یک مرکز تحقیقات مشترک با شرکت ماشین سازی اراک دارد که تاکنون این مرکز سه پروژه را دنبال می کند. 

وی با اشاره به اینکه پروژه های تعریف شده در قالب بررسی نیاز و رفع مشکلات این صنعت بزرگ استان مرکزی است، افزود: در کنار این مرکز تحقیقاتی آزمایشگاه مشترکی نیز فعال شده است که بواسطه وسعت کار و امکانات می تواند برای کل استان مرکزی و انجام پروژه های تحقیقاتی موثر و کاربردی باشد. 

دکتر گهری تصریح کرد: در کنار مرکز تحقیقات ماشین سازی، مرکز تحقیقات آلومینیوم نیز در دانشگاه فعالیت دارد که به دلیل وجود برخی مشکلات هنوز پروژه تحقیقاتی برای این مرکز تعریف نشده است. همچنین انجمن تحقیق و توسعه صنایع نیز ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه دارد و نقش موثری در رفع چالش های صنایع دارد. 

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه صنعتی و مراکز تحقیقاتی این مجموعه ارتباط موثری دارند و برای رفع نیاز صنعتی، پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی تعریف می شود، گفت: دانشگاه در کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی حضور مستمر دارد و از طریق اتاق نیز پروژه هایی معرفی می شود. 

رئیس اداره ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اراک بیان کرد: در حال حاضر نیز با هلدینگ پارس ریل پیشرو استان مرکزی متشکل از 20 شرکت همکاری مستمر 2 ساله داریم که طراحی بوژی 200 کیلومتر برساعت در قالب این همکاری در حال انجام است و این طرح برای اولین بار در کشور انجام می شود تا پس از طراحی با همکاری ماشین سازی به اجرا و ساخت برسد. 

وی مشکل اصلی صنایع را مشکل نقدینگی عنوان کرد و گفت: رفع این چالش می تواند زمینه ساز تعریف پروژه های بزرگ تحقیقاتی شود اما با توجه به اینکه اکثر پروژه در قالب فاینانس دنبال می شود دست صنایع استان از پروژه های بزرگ خالی است اما اگر این فاینانس کمتر باشد یا سهم شرکت خارجی در پروژه ها کمتر شود می توان پروژه های بزرگ را به صنابع بزرگ استان سپرد. 

گهری با تاکید بر اینکه تغییر این رویکرد منوط به متقاعدسازی و تغییر رویه مسئولان ارشد کشور است افزود: البته می توان از طریق نمایندگان استان وارد شد، چنانکه پیگیری های استانی و استقرار خوشه ریلی در استان مرکزی باعث شد ساخت و طراحی بوژی 200 کیلومتر برساعت با دستور ریاست جمهوری در اراک دنبال شود و قطعا با عزم ملی می توان رویکردهای دیگر نیز تغییر یابد تا بتوان توسعه اشتغال را رقم زد.