logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر محسن نجفی عصر سه شنبه 16 مرداد 1397در جلسه شورای اداری استان مرکزی که با حضور معاون رئیس جمهور در اراک برگزار شد، اظهار داشت: استان مرکزی در پنج دهه گذشته با ده ها میلیارد تومان سرمایه گذاری در مسیر توسعه، به یکی از قطب های صنعتی کشور تبدیل شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک افزود: پس از گذشت زمان در مسیر صنعت شاهد عدم توازن های زنجیره پیشین و پسین تولید در کنار کارخانجات استان هستیم.

نجفی ادامه داد: امروز سوای مشکلات عامه ای که کشور با آن درگیر است، وقتی عمیق مشکلات صنعتی استان مرکزی را کنکاش کنیم می‌بینیم که نوسازی در بستر طبیعی خود اتفاق نیفتاده، آن هم به دلیل اینکه حلقه های طرح و توسعه و فناوری و واحدهای آر اند دی و سایر نهادهای مرتبط، به صورت طبیعی به تناسب قدرت صنعتی استان شکل نگرفته است.

رئیس دانشگاه صنعتی اراک تصریح کرد: همین مورد باعث شده که بخشی از نیروهای متخصص ما زمینه به کارگیری و ماندگاریشان در استان ضعیف شود.

نجفی دومین مشکل را نیز، مشکلی تحت عنوان تقابل مطرح کرد و افزود: منظور از این مساله، تقابل توسعه صنعتی و بخش زیست محیطی است که این مساله خیلی ساده قابل حل می باشد، چراکه توسعه صنعتی ما اجتناب‌ناپذیر است.

وی بیان: داشت مشکلی که به آن اشاره شد، فقط خاص استان مرکزی نیست. خساراتی که ناشی از عدم توجه به این دو عنصر نصیب می‌شود بحث ملی دارد چراکه استان مرکزی صنعتی ترین استان کشور است و به لحاظ وزن اقتصادی و همچنین اقتصاد صنعتی در کشور مخصوصا صنایع سنگین و صنایع استراتژیک نقش کلیدی دارد و  به همین جهت بایستی به دو مقوله تقابل توسعه صنعتی و بخش زیست محیطی و ساختار تکنولوژی به روز و جدید توجه شود چراکه در استان مرکزی بعد از این حجم بالای سرمایه گذاری صنعتی و موقعیت استراتژیکی که از نظر جغرافیایی در کشور دارد، توسعه صنعتی باید اتفاق بیفتد.