logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

قرارداد همكاري دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در برگزاری دوره آموزشی تخصصی میان مدت منعقد گردید.

این قرارداد اموزشی با توجه به اهمیت بهره­ گیری بهینه و مطلوب از توانمندی های بالفعل و بالقوه دانشگاه­ها در تربیت نیروی انسانی متخصص و موردنیاز جامعه و لزوم بهره‌گیری از امکانات موجود در ارتقای سطح علمی و تخصصی نیروهای متخصص و ایجاد دانش بهنگام و به روز، بین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی اراک منعقد گردید.

در قالب این قرارداد دوره آموزشی میان مدت با عنوان " دوره عالی مدیرت اجرائی(گرایش مدیرت تولید) در دانشگاه صنعتی اراک برگزار خواهد شد.