logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست مشترک مرکز توانمندسازی علمی فرهنگی دانشگاه با شرکت منطقه ای برق باختر یک شنبه یکم مهرماه 1397 برگزار گردید.

این نشست با هدف هم اندیشی و هم افزایی علمی و عملیاتی طرح آینده پژوهی دانشکده برق و علوم پایه دانشگاه در راستای رسیدن به نقشه راه و جایگاه استان مرکزی در صنعت برق برگزار شد.

دکتر اسدی رئیس دانشکده برق دانشگاه صنعتی با ترسیم اهداف دانشگاه و بیان مسئله، به تشریح جایگاه ذی نفعان صنعت برق و اهمیت رسیدن به دیدگاه مشترک توضیحاتی ارایه نمودند.

مهندس صفری معاون پژوهشی برق باختر با استقبال از این طرح، اعلام کردند؛ برای هر نوع همکاری در زمینه آینده پژوهی در حوزه صنعت برق آمادگی دارند.

 ایشان با اعلام این موضوع که برای رفع نیازهای مشترک، برق باختر آماده است تا تمامی پتانسیل و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار دانشگاه صنعتی قرار دهد.

در این نشست نمایندگان حوزه پژوهشی برق باختر جناب آقایان مهندس صفری ، مهندس عسگری و سرکار خانم یار احمدی و از دانشگاه صنعتی جناب آقای دکتر اسدی رئیس دانشکده برق به همراه مسئول دفتر توانمندسازی جناب آقای مهندس وفائی نژاد حضور داشتند.

در پایان مقرر گردید نشست مشترکی به میزبانی دانشکده برق و علوم پایه دانشگاه صنعتی و با حضور معاونت پژوهشی به همراه معاونت منابع شرکت منطقه ای برق باختر با هدف رسیدن به تعاملات پایدار برگزار گردد.