logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست هم اندیشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی با دانشکده برق دانشگاه تفرش در راستای توسعه همکاری بین دانشگاهی و هم افزایی پژوهشی مطابق برنامه زمانبندی مرکز توانمندسازی و در راستای توسعه همکاری های متقابل پژوهی برنامه ریزی و برگزار شد.

در این نشست دکتر مهدی اسدی هدف از این نشست را رسیدن به مصادیق و محورهای همکاری متقابل با دانشگاه های استان و نیز رفع نیاز های عاجل صنعت برق، خصوصا نیازهای بومی استان بیان نمودند.

رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی با بیان این موضوع که این نشست زمینه ساز جهت‌گیری دانشگاه های استان در آینده پژوهی و آینده نگاری مورد نیاز صنایع خواهد بود، اضافه نمودند؛ توسعه فناوری و تعیین نرخ رشد فناوری منطبق با نیاز کشور از وظایف ذاتی دانشگاه ها می باشد، که کاهش هزینه های کشور و رفع وابستگی را در پی خواهد داشت.

دکتر واشقانی معاون پژوهشی دانشگاه تفرش، ضمن استقبال از این دیدگاه، مهمترین اقدام را تعیین کارگروه ها و پروژه های مشترک بین دانشگاه های اراک، صنعتی و تفرش با صنایع استان را نخستین اقدام موثر دانستند.

دکتر پیشوای نماینده دانشکده مهندسی برق تفرش بیان داشتند که این اقدام با تعیین مصادیق و زمینه های همکاری بصورت شناسایی درست از منابع و ظرفیت‌های هر دانشگاه امکان پذیر و دست یافتنی است.

وی از اقدامات موثری در این زمینه آغاز همکاری دانشگاه صنعتی و تفرش با شرکت برق منطقه ای باختر همچنین عقد تفاهمنامه های همکاری با پژوهشگاه نیرو و تعیین اعضای گروه های همکار را اقدامی موثر در تحقق این تفکر دانستند.