logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

عنوان کتاب: کانی شناسی عمومی

General Mineralogy

مولفین:

·         مهندس محمد قمی

·         دکتر فریدون قدیمی

سال انتشار: 1397

معرفی خلاصه کتاب

کتاب کانی شناسی عمومی حاصل گردآوری مجموعه اطلاعات کانی ها از کتاب های فارسی کانی شناسی و خصوصاَ سایت های اینترنتی است. از ویژگی های کتاب همراه داشتن فایل الکترونیکی CD است که قابل کاربرد برای دانشجو و نیز استاد است. در فایل الکترونیکی ضمن دسته بندی کردن مطالب، مجموعه ای از کانی های رنگی و متنوع از سراسرجهان آورده شده است که شناخت کانی ها را آسان می کند. مجموعه حاضر شامل ده فصل بوده که فصول اول تا سوم آن شامل بلورشناسی، شناسایی کانی ها و طبقه بندی کانی ها، فصول چهارم تا هفتم اختصاص به کانی های غیر سیلیکات و فصول هشتم تا دهم به کانی های سیلیکات اختصاص دارد. نوآوری که در کتاب به عمل آمده است.  شکل جدیدی از آموزش برخط(آنلاین) می باشد. امروزه با فراگیر شدن استفاده از اینترنت و سهل الوصول شدن دسترسی به درگاه های اطلاعاتی در هر مکان و هر زمان و علاقه و جذابیتی که برای کلیه افراد تحت آموزش وجود دارد، بکارگیری شیوه ای جدید در این کتاب آموزشی فراهم شده است به نحوی که در فایل الکترونیک آن امکان وجود پیوند های و آدرس پایگاه های مهم  و مرجع کانی شناسی از جمله   Wemineral.comو Midat.org طراحی و گنجانده شده است. و اساتید و دانشجویان با استفاده از کامپیوتر های شخصی، گوشی و صفحه های هوشمند براحتی از آن استفاده می نمایند.