logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ارتباط ميان صنعت و دانشگاه ها در چهار حوزه اصلي تحقيقات پايه اي، تحقيقات مشاركتي، انتقال دانش و انتقال تكنولوژي انجام مي شود. همکاری دانشگاه ها و  صنعت می تواند از طريق تامين سرمايه از طرف صنعت و تامين اعضاي هيئت علمي و توليد علم از طرف دانشگاه منجر به ارتقا پژوهشها و اختراعات و فناوري گردد.دولت نيز از طريق ايجاد  ساختارهاي انگيزش مي تواند به برقراري اين ارتباط كمك نمايد. همچنین ارتباط دانشگاه و صنعت فرآيندي است، كه در طول زمان شكل مي گيرد و برگرفته از نيازها و ضرورتهاي ملي در دورههاي تاريخي، سمت و سو و اهداف كاربردي مرتبط به آن، تعيين مي شود.

در گزارشی که  دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان " مدل تعیین و توزیع بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي برمبنای شاخص های عملکرد  در لایحه 1397 بودجه " ارائه شده است دانشگاه صنعتی در شاخص ارتباط با صنعت موفق به کسب رتبه ۱۷ شده و در جمع بیست دانشگاه برتر کشور قرار گرفته است.

دانشگاه صنعتی اراک تنها دانشگاه منطقه ۴ (شامل استانهای همدان- مرکزی- قم- قزوین) و تنها دانشگاه بین دانشگاه های رتبه ۳ و  رتبه ۴ است که در جمع بیست دانشگاه برتر از لحاظ ارتباط با صنعت قرار گرفته است. همچنین دانشگاه صنعتی اراک در شاخص فعالیت های اجتماعی و اقتصادی ISC رتبه نهم بعداز دانشگاه علم و صنعت را در اختیار دارد.