logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

دکتر محسن نجفی، رئیس دانشگاه صنعتی اراک در حکمی دکتر محمد گهری استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی اراک، در این حکم آمده است:

نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب جنابعالی در امور پژوهش و فناوری به موجب این حکم  به سمت سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اراک منصوب می شوید.

امید است با جلب مشارکت و بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی و توجه به ماموریت های دانشگاه در حوزه پزوهش و فناوری و ایفای نقش موثر دانشگاه در به ویژه توسعه ارتباط با صنایع ،قطب هاب علمی و سایر امورمرتبط ومحوله موفق و موید باشید.

توفیقات جنابعالی را در انجام وظایف محوله از درگاه قادر متعال خواستارم.

لازم به ذکر است دکتر محمد گهری پیش از این مسئولیت اداره ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اراک را عهده دار بودند.