logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

ثبت و به روز رسانی کلیه آزمایشگاه ها و تجهیزات پژوهشی دانشگاه صنعتی اراک در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا)

دکتر حاجی زاده رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از ثبت و به روزرسانی آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه به همراه کلیه تجهیزات پژوهشی مربوطه در شبکه آزمایشگاه های علمی ایران (شاعا) وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری خبر داد.
دگترحاجی زاده حاجی زاده گفت:با تلاش کارشناسان آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، کلیه تجهیزات پژوهشی موجود در دانشگاه در شبکه شاعا ثبت گردیده و هم اکنون دانشجویان و متقاضیان خارج از دانشگاه می توانند با مراجعه به سایت شاعا https://shaa.msrt.ir بخش خدمات ، از وضعیت تجهیزات موجود آگاه و برای درخواست استفاده از آنها اقدام نمایند.

یک شنبه28 بهمن ماه 1397