logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک 18 اسفندماه1397در محل خانه فرهنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی، با برگزاری انتخابات،علی بدخشان، حسن قلی زاده و متین کاوند با رأی دانشجویان به عنوان اعضای  کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه صنعتی اراک انتخاب شدند.

 لازم به ذکر است از مهمترین وظایف کمیته ناظر بر نشریات، ساماندهی و حمایت از فعالیت نشریات دانشگاهی و قانونمند کردن اینگونه فعالیت ها ، نهادینه ساختن فضای آزاداندیشی، نقد و گفت‌و‌گوی سازنده و تأکید بر حق آزادی بیان، همچنین ایجاد فرصت‌های فراگیری مهارت های روزنامه‌نگاری و ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی دانشگاهیان می باشد.

1397/12/18