logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

نشست مشترک دانشکده برق دانشگاه صنعتی اراک و پارک علم و فناوری استان مرکزی
در این جلسه ضمن بازدید از کارگاه ها و آزمایشگاه ها، زمینه های همکاری فی مابین  بررسی و بر برگزاری برنامه مشترک استارت آپ تاکید شد.