logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

بزرگداشت روز آزمایشگاه
به همت واحد آزمایشگاه مرکزی مراسم بزرگداشتی به مناسبت روز ملی آزمایشگاه برگزار شد. در این مراسم که با حضور معاونین محترم اداری-مالی و پژوهش و فناوری و برخی مدیران دانشگاه برگزار شد با اهدای لوح تقدیر از تلاشها و زحمات کارشناسان آزمایشگاه مرکزی تقدیر به عمل آمد.

1398/2/15