logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 اولین جلسه کمیسیون آموزش، ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور رییس اتاق ، اعضای هیات علمی دانشگاه های استان و فعالان اقتصادی برگزار گردید.

 در این نشست منوچهر توسطی رییس اتاق بازرگانی اراک‌ در خصوص نقش کمیسیون ها به عنوان بازوی مشورتی اتاق و همچنین استراتژی اتاق برای حمایت از کمیسیون ها و تشکل ها مواردی را بیان نمودند.

در ادامه فرشید شاه محمدی رییس کمیسیون آموزش و ارتباط صنعت و دانشگاه در خصوص نقش دانشگاه ها و پژوهش در راستای بهبود فضای کسب و کار توضیحات خود را ارایه و اعضای کمیسیون نیز پیشنهادات خود را برای برنامه سال ۹۸ این کمیسیون با هدف بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه اظهار و مقرر شد برنامه کمیسیون بعد از تصویب در جلسات آتی اجرایی گردد.

 شایان ذکر است در پایان آقایان بیات ، رجبی ، پاینده ، علمدار و همتا برای تصدی هیات رییسه کمیسیون کاندید شدند که آقایان پاینده به عنوان نائب رییس اول ، علمدار به عنوان نائب رییس دوم و همتا به عنوان دبیر کمیسیون با اکثریت آرا انتخاب شدند.