logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 نشست مشترک روسای دانشگاه ها استان و مسئولین دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با حضور مدیر کل اطلاعات استان مرکزی روز چهارشنبه 12 تیرماه در دانشگاه صنعتی اراک  برگزار شد.

در این نشست روسای دانشگاه ها و مسئولین دفاتر نهاد ضمن بررسی مسائل دانشگاه ها، به تدوین برنامه های مشترک پرداختند.