logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

تعهد_نامه_دانشجویان_روزانه.docx

 

اداره دانش آموختگان

 

شرح وظایف :

دراین اداره امورمربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان ، صدور مدارک فارغ التحصیلی اعم از گواهی موقت ودانشنامه ، امور مربوط به دانشجویان انصرافی و اخراجی ، لغو

تعهد آموزش رایگان وصدور تائیدیه تحصیلی وریزنمرات انجام می شود.

کارشناس فارغ التحصیلی  رشته های (برق -عمران -نقشه برداری -برق ) خانم امیری

کارشناس فارغ التحصیلی رشته مکانیک خانم حسینی

 

فهرست فعالیتهای این اداره به شرح زیر می باشد.:

1- بررسی پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان

2- صدور گواهی واحدهای گذرانده و فارغ التحصیلی

3- صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی

4- صدور دانشنامه وریزنمرات فرم_درخواست_صدور_گواهی_موقت_ودانشنامه. (فرم درخواست  و مدارک مربوطه را به این ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایید. )

5- بررسی و محاسبه آموزش رایگان دانش آموختگان ودانشجویان انصرافی واخراجی

6- صدور تائیدیه تحصیلی وریزنمرات براساس استعلام دانشگاهها وسازمانها

روند_امور_مربوط_به_فارغ_التحصیلی.pdf

موارد_نه_گانه_نظام_وظيفه.pdf

شرایط صدورالمثنی (گواهی موقت ، دانشنامه ، ریزنمرات )

الف :گواهینامه موقت پایان تحصیلات

درصورتیکه گواهینامه موقت شخص مفقود شود :

1-تهیه یک برگ استشهاد محلی که به امضای حداقل سه نفررسیده باشد.

2- تائید یکی ازامضاهابه وسیله یکی ازمراجع رسمی (محاضر ثبت اسناد) وارائه آن به دانشگاه

3- جریمه نقدی

4- صدور گواهی

5- دریافت گواهی ودادن تعهد

ب : دانشنامه

1- تهیه استشهاد محلی

2- تائید آن به وسیله یکی ازمراجع رسمی

3-تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی وارسال آن به ادره مطبوعات وزارت ارشاد اسلامی توسط اداره کل امورآموزشی دانشگاه

4-نشر آگهی دریکی ازجراید کثیرالانتشار درسه نوبت (هردو ماه یکبار به هزینه شخص متقاضی )

5- دادن اولین آگهی منتشره به اداره آموزش دانشگاه

6- دادن جریمه

7- صدور المثنی توسط دانشگاه

ح-درصورتیکه ریزنمرات دانش آموخته مفقود شود با گرفتن تعهد و جریمه فقط یکبار صادر می شود

 

فرم استشهادمحلی