logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ثبت نام پذیرفته شدگان ارشد بدون آزمون1400-1401

دفتر امور علمی در راستای عمل به تعهدات خود در قبال اساتید دانشگاه به عنوان متصدی رسیدگی به امور هیأت علمی، انجام وظایف زیر را بعهده دارد:

 1. مدیریت و انجام فرایندهای جذب اعضای هیات علمی
 2. مدیریت فرایند ترفیع اعضاء هیات علمی دانشگاه
 3. کنترل و بررسی پرونده ترفیع در هماهنگی با دانشکده ها و تشكيل جلسات شوراي ترفيع
 4. ابلاغ رای نهایی شورای ترفیع و ذخیره پژوهشی به اعضاء هیات علمی و رئیس دانشکده.
 5. تهیه پایگاه اطلاعات از سوابق ترفیع پایه اعضاء هیات علمی و ارائه گزارشات دوره‌ای به مسئولین دانشگاه
 6. مدیریت فرایند اعطاء پایه تشویقی اعضاء هیات علمی
 7. مدیریت فرایندهای تبدیل وضعیت و ارتقا اعضای هیات علمی
 8. نظارت بر اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های اعضاء هیات علمی
 9. مدیریت فرآیند مستمر ارزشیابی کیفیت آموزشی اعضاء هیات علمی دانشگاه
 10. تهیه و تنظیم گزارشات ارزیابی کیفیت تدریس به تفکیک گروه، بخش، دانشکده، رتبه کیفی، رتبه کل و ... جهت ارائه به هیات رئیسه دانشگاه و سایر واحدهای مرتبط در هر نیمسال تحصیلی
 11. طراحی و برگزاری دوره‌های توانمندسازی اعضای هیات علمی
 12. برنامه ریزی و مدیریت انتخاب استاد نمونه دانشگاه
 13. برنامه‌ریزی و برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد، انتخاب استاد نمونه
 14. اعلام نظر در خصوص بررسی همكاري آموزشي اعضاي هيات علمي با ساير دانشگاهها و ماموریت روزانه آنان با هماهنگی با حوزه‌ها و ریاست دانشگاه
 15. بررسی و بازنگری آئین نامه‌ها ودستورالعمل‌های مرتبط با امورمختلف اعضاء هیات علمی و ارائه پیشنهادات لازم
 16. راه‌اندازی سیستم های مکانیزه درامور مختلف اعضاء هیات علمی (ترفیع، ارتقاء، ارزشیابی، حق التدریس و ... )

انجام سایر امور مربوط به اعضاء هیات علمی (محوله از سوی معاون آموزشی و رئیس دانشگاه)