دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - حضور مدير عامل و اعضاي هيات مديره برق منطقه اي باختر در دانشگاه صنعتي اراک
پرینت

حضور مدير عامل و اعضاي هيات مديره برق منطقه اي باختر در دانشگاه صنعتي اراک


جناب مهندس فرهاد شبیهی مدیر عامل برق منطقه ای باختر در معیت تیم همراه ضمن حضور در دانشگاه و تبریک ریاست دکتر محسن نجفی زمینه های همکاری های متقابل دانشگاه و برق منطقه ای را بررسی و سطوح همکاری را تبیین نمودند.

در این نشست جناب دکتر نجفی ریاست دانشگاه با تاکید بر ارتباط بیشتر مراکز R&D و توسعه آنها و نیز نقش موثر دانشگاه در این حوزه ،با بیان ااین موضوع که دانشگاه می تواند نقش بالندهای را در این گونه همکاری ها بازی کند.

در پایان این نشست زمینه های همکاری بیشتر دانشگاه صنعتی اراک با برق منطقه ای باختر بررسی شد.

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177