دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آیین تودیع و معارفه مدیر گروه معدن دانشگاه برگزار شد
پرینت

آیین تودیع و معارفه مدیر گروه معدن دانشگاه برگزار شد

آیین تودیع و معارفه مدیر گروه معدن روز دوشنبه مورخ 16 /01 /95با حضور آقای دکتر محسن نجفی ریاست محترم دانشگاهدرشورای دانشکده مواد و معدن برگزار شد.
در این نشست از خدمات جناب آقای دکتر فریدون قدیمی تجلیلی بعمل آمد و جناب آقای دکتر رضا احمدی به مدیریت گروه مهندسی معدن دانشگاه برگزیده شدند.در ادامه طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه، جناب آقایدکتر رضا احمدی بعنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی معدن و مسئول راه اندازی دانشکده مهندسی مواد ومعدنمنصوب گردیدند.
در بخش دیگر با توجه به مسئولیت جناب آقای دکتر رضا احمدی در راه اندازی دانشکده مواد و معدن دانشگاه جنابآقای دکتر هادی فتاحی از طرف ایشان بعنوان مسئول پژوهشی دانشکده مواد و معدن دانشگاه معرفی گردید.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177