دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - انتصاب دکتر کريم الديني به سمت مدير گروه آموزشي و پژوهشي برق
پرینت

انتصاب دکتر کريم الديني به سمت مدير گروه آموزشي و پژوهشي برق

ریاست محترم دانشگاه صنعتی اراک دکتر محمد کریم الدینی را به سمت مدیر گروه آموزش و پژوهش مهندسی برق دانشگاه انتصاب نمودند.
دکتر محسن نجفی ضمن تاکید بربهره مندی ازتجارب اعضای هیأت علمی و جلب مشارکت همکاران متعهد در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه و همچنیم وظایف مربوط به روابط بین الملل دانشگاه موفق و موید باشید.

در ضمن دکتر کریم الدینی در سوابق خودپیش از این مسئولیت معاونت اداری مالی، ریاست اداره روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه و مدیریت پژوهش و دفتر هماهنگی های صنایع با دانشگاه را دارد.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177