دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - انتصاب دکتر ابوالفضل سلامي به سمت معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي اراک
پرینت

انتصاب دکتر ابوالفضل سلامي به سمت معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه صنعتي اراک

ریاست محترم دانشگاه صنعتی اراک دکتر ابوالفضل سلامی را به سمت معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه انتصاب نمودند.
دکتر محسن نجفی ضمن تاکید برحسن اجرای کلیه سیاستها، مقررات و فرآیندهای آموزشی دانشگاه ، منطبق بر قوانین، مصوبات و آیین نامه های اجرایی مرتبط،بر برنامه ریزی دانشگاه در راستای سند چشم انداز و نقشه جامع علمی و همچنین طراحی و استقرار نظام ارزیابی راهبردی و نظام عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان و نیز تنظیم شاخص های ارزیابی دانشگاه در چارچوب شاخص های استاندار وزارت متبوع تأکید نمودند.
در ضمن دکتر ابوالفضل سلامی در سوابق خودپیش از این مسئولیت راه اندازی دانشکده برق و کامپیوتر و نیز مدیریت گروه مهندسی برق و مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه را دارد.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177