دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اراک برگزارشد
پرینت

تبت نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه صنعتی اراک برگزارشد

امسال نیزهمچون سالیان گذشته ثبت نام دانشجویان جدیدالورد با هماهنگی واحدهای ستادی دانشگاه صنعتی اراک و با همکاری دانشجویان فعال در کانون ها ، انجمن ها و تشکل های دانشجویی بصورت یکپارچه در رزو سه شنبه 6مهرماه برگزار شد.

نکته حائز اهمیت در این دوره حضور فعال دانشجویان کانون ها، انجمن ها و تشکل های دانشجویی در هدایت و راهنمایی دانشجویان جدیدالورود و نیز مستند سازی و مصاحبه اختصاصی با خانواده ها بود.

با برنامه ریزی صورت پذیرفته در کمیته استقبال و ثبت نام تمامی حوزه های بصورت منسجم از ساعت 8:30 روز 6 مهرماه تا ساعت د16:00 اقدا به ثبت نام دانشجویان پرداختند.

دانشجویان با برپایی غرفه " از من بپرس " ضمن خوش آمد گویی به دانشجویان جدیدالورود و خانواده های گرامی آنان، به معرفی دانشگاه و شرایط بازارکار هر رشته تحصیلی پرداختند.

در این غرفه ها علاوه برآشنایی مراحل ثبت نام به معرفی فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه اشاره نمودند.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177