دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - انتصاب سرکار خانم مرضیه فرمهینی فراهانی به سمت مدیر امور مالی دانشگاه
پرینت

انتصاب سرکار خانم مرضیه فرمهینی فراهانی به سمت مدیر امور مالی دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه صنعتی اراک سرکارخانم مرضیه فرمهینی فراهانی را به سمت مدیرامور مالی دانشگاه به مدت 2 سال منصوب نمودند.
دکتر محسن نجفی ضمن تاکید بربهره مندی ازدانش، سوابق وتجارب سرکار علیه در امور مالی، خواستار رعایت مقررات و ضوابط مربوط و نیز اعمال سیاستهای موثر به منظور تقویت و بروز رسانی نظام مالی دانشگاه و اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه شدند.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177