دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کسب افتخاری دیگر توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک
پرینت

کسب افتخاری دیگر توسط دانشجوی دانشگاه صنعتی اراک

مقاله آقای کریم جمالی دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک در سومین کنفرانس بین المللی آزمون های غیر مخرب ایران به عنوان مقاله برتر انتخاب شده است.

دکتر محمد گهری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه بعنوان  استاد راهنمای این مقاله بیان داشتند در این مقاله سعی برآن شد تا با شناسایی و دسته بندی عیوب یاتاقان های غلتشی با استفاده از روش نشرآوا و شبکه عصبی مصنوعی بتوانند روش نوینی را ابداع نمایند.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177