دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - اولین سمینار تغییرو سلامت روان برگزار شد.
پرینت

اولین سمینار تغییرو سلامت روان برگزار شد.

به همت مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه اولین سمینار تغییر و سلامت روان توسط دکتر منصور عبدی، رئيس سازمان نظام روانشناسی اراک و عضو هيات علمی دانشگاه،درسرسرای پروین روزیکشنبه مورخ 14اذر ماه از ساعت14الی16 ارائه شد .

در این سمینار 2 ساعته دکتر منصوری برخی مسائل و مشکلات پيش روی جوانان و دانشجويان در فضاهای آموزشی و تغییرات حادث در آن اشاره نمودند و نحوه مقابله با آنها مورد بحث قرار دادند.

دانشجويان شرکت کننده نيز دراين خصوصبه تبادل نظر پرداخته و در جمعی دوستانه به طرح مسائل و مشکلات پیش رو خود پرداختند.

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177