دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه
پرینت

تشکیل شورای راهبردی مدیریت سبز در دانشگاه

ریاست دانشگاه براساس نامه شماره6/98497 مورخ 95/5/12 معاونت محترم اداری و مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت محترم توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وفق بند 3 دستورالعمل مدیریت سبز در دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری،طی احکام جداگانه اعضای شورای راهبردی مدیریت سبز و کمیته های اطلاح الگوی مصرف و کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی مدیریت سبز  منسوب نمودند.

دکتر مصطفی یوسفی راد بعنوان نائب رئیس شورای راهبردی مدیریت سبز

مهندس حسن رفیعی نیا بعنوان دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز

مهندس مجید عباسی نیا عضو شورای راهبردی مدیریت سبز

دکتر ابوالفضل حاجی زاده عضو شورای راهبردی مدیریت سسبز

دکتر امیررضا مرادی عضو شورای راهبردی

مهندس سعید نعیمی رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی و عضو شورای راهبردی مدیریت سبز

سید وحید میرنظامی مدنی  عضو شورای راهبردی وعضو کمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی 

مهندس فرزین وفائی نژاد عضوکمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی

مهندس مسعودجلالی عضوکمیته فرهنگی و آموزشی شورای راهبردی

مهندس حمید نعیمی رئیس کمیته اصلاح الگوی مصرف شورای راهبردی

مهندس مجتبی مقدسی عضو کمیته اصلاح الگوی مصرف شورای راهبردی

محسن سجادی کمیته اصلاح الگوی مصرف شورای راهبردی

 

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: اخبار جاری دانشگاه

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177