دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - اهداف و برنامه ها
پرینت

اهداف و برنامه ها

دانشگاه و دانشگاهيان منشاء تحولات و توسعه­ های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده و وجود و توسعه آنها از عوامل مهم در پيشرفت و آبادانی کشورها است. توجه به سياست تمرکز زدايی نظام مقدس جمهوری اسلامی و استعداد بالای استان مرکزی در جذب سر ريز پايتخت در زير بخشهای مختلف توسعه ای کشور بويژه در بخش آموزش عالی و نيز شناخته شدن استان مرکزی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی کشور، ايجاد دانشگاه صنعتی اراک به عنوان نقطه عطفی در مورد نقش آموزش عالی در توسعه  استان مرکزی و کشور مورد تقدير و ستايش فراوان است.

 

دانشگاه صنعتی اراک مي­ تواند با توجه به نيازمنديهای اجتماعی- آموزشی جامعه و نيازمندی به نيروی انسانی متخصص و متعهد (به تبع از الگوی رشد اقتصادی و صنعتی کشور) با هدايت و تخصيص منابع آموزش عالی خط مشي­ های اساسی زير را دنبال نمايد:

- ارتقاء سطح کيفی آموزش عالی و برقراری توازن در رشته­ های تخصصی دانشگاه ها

- جذب اعضای هيات علمی کيفی و توسعه رشته های تخصصی متناسب با نياز کشور

- آموزش نيروی انسانی متخصص مورد نياز کشور در رشته های فنی مهندسی

- بهبود و ارتقاء نگاه ارزشی، اخلاقی و اسلامی به جايگاه علم، دانش و تخصص در دانشگاه

- تقويت ارتباط بين دانشگاه و صنعت با طراحی و اجرای پروژه­های صنعتی، تحقيقاتی، آموزشی و توام کردن آموزش و مهارت

- توسعه دوره ­های تحصيلات تکميلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته­ های مورد نياز و تخصصی و در نتيجه ارتقاء توان کارآفرينی در کشور

- گسترش پژوهشهای بنيادی،کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره ای د رجهت نيازهای جامعه

- توسعه مراکز پژوهشی در حوزه های بين رشته ای و فناوريهای پيشرفته

- توسعه زيرساخت و کارآمدسازی نظام های اداری دانشگاه از طريق فرآيندهای مبتنی بر تفکر ساخت يافته و بهره گيری از فناوری اطلاعات

- توسعه و توانمندسازی نيروی انسانی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز دانشگاه

 

برنامه دانشگاه تا سال 1394

- تکمیل و راه اندازی دانشکده ها  

- جذب و افزايش نسبت اعضای هيئت علمی به تعداد دانشجویان

- افزایش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی

- تقویت زیرساختارهای آموزشی و پژوهشی (تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های آموزش و پژوهشی و...)

- بکارگيری فناوری اطلاعات برای توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی،دانشجويی و فرهنگی مبتنی بر نيازهای اصلی دانشگاهيان

- بهبود نظام ارزيابی و ارزشيابی فعاليتهای آموزشی به منظور افزايش اثر بخشی در فعاليتهای آموزشی

- کاهش ميانگين زمان ماندگاری دانشجويان در دانشگاه در مقاطع تحصيلی کارشناسی  

- افزايش سرانه های امتيازهای پژوهشی و ارتقاء اعضای هيئت علمی و عقد قراردادهای صنعتی

- افزايش نسبت تعداد کارکنان دارای مدرک دانشگاهی

- افزايش مشارکت دانشجويان در برنامه های فرهنگی ( جشن ها، مناسبتها، برنامه های ورزشی و... )

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: درباره دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177